Privacystatement

1. Inleiding

Hier vind je de privacy verklaring van Locanza. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Locanza.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden.

Verder vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Deze privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam om deze verklaring periodiek te raadplegen.

2. Locanza

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Locanza. Locanza verbindt lokale ondernemers met consumenten via diverse producten en diensten. Hierbij zijn er situaties dat jouw gegevens door Locanza verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en wat jouw rechten zijn ten aanzien van deze verzamelde gegevens.

Uitgangspunten van Locanza bij het verzamelen van gegevens zijn:

01. Zo anoniem mogelijk

Locanza vraagt alleen om persoonsgegevens welke minimaal nodig zijn voor het genereren van een specifiek product of dienst aan de verstrekker van de persoonsgegevens.

02. De verstrekker bepaalt

Persoonsgegevens worden alleen verzamelt als de verstrekker van de persoonsgegevens hier voorafgaand of tijdens het gebruik van een product of dienst toestemming voor heeft gegeven. Het je vragen of opmerkingen over het gebruik van jouw gegevens neem dan gerust contact op!
privacy@locanza.com
KVK Nr. 71726381

3. Doel gegevens

Door Locanza wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Verificatie van je identiteit

Om de Locanza app te kunnen gebruiken moet je een account registreren door het opgeven van een e-mailadres en wachtwoord. Dit is nodig om jou als uniek persoon te kunnen identificeren via de Locanza app. Hierdoor kan de app bijvoorbeeld jouw spaarpunten saldo ’s bijhouden en jou verbinden met andere gebruikers van de Locanza app. Ter bevestiging van jouw accountregistratie stuur de Locanza app een verificatiemail naar het door jouw opgegeven e-mail adres. Deze dien je te bevestigen voordat je met jouw account kunt inloggen op de Locanza app.

02. Contact opnemen

Jouw gegevens worden verzameld als je via de website contact opneemt met Locanza. Via dit formulier worden alleen gegevens verzameld die nodig zijn om een product of dienst aan te bieden of een melding af te handelen. Deze gegevens betreffen: jouw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en omschrijving van de melding. Op het moment dat je contact opneemt met Locanza via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres -en KvK nummer bewaard op de mailserver.

03. Registreren als ondernemer

Als je een account hebt aangemaakt voor de Locanza app, kun je via de website van Locanza een ondernemer account aanvragen. Via het hiervoor bestemde formulier worden gegevens verzameld die nodig zijn om te verifiëren of jij als ondernemer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze gegevens betreffen: jouw naam, adres, KvK nummer, bedrijfsnaam, vestigingsadres, bedrijf e-mail, telefoonnummer. Deze gegevens leggen wij tevens vast in onze online CRM applicatie.

04. Leveren van App functionaliteiten

Om spaar en aanbieding functionaliteiten te kunnen leveren via de Locanza app worden per account gegevens verzameld. Deze gegevens betreffen: saldi van spaarpunten, details van spaar transacties, (persoonlijke) promoties, betaald bezoek per lokale ondernemer. Deze informatie is gerelateerd aan het e-mail adres van registratie. Kies als consument voor maximale privacy altijd voor een zo anoniem mogelijk e-mail adres.

05. Versturen van nieuwsbrieven

In sommige gevallen maakt Locanza gebruik van nieuwsbrieven. Bijvoorbeeld om te communiceren over projecten die samen met ondernemers worden uitgevoerd. Jouw bedrijfsnaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Locanza. Daarnaast kan mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

06. Het leveren van Multimedia

Media die door jou als ondernemer via de Locanza app wordt verstuurd is openbaar en wordt opgeslagen via (web) services van Google en Amazon. Bepaalde functionaliteiten van de Locanza app zorgen er voor dat deze media onder de aandacht wordt gebracht van jouw doelgroep.

07. Analytics

De website van Locanza verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek, de locatie van waaruit je de website hebt bezocht of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle deze gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming.

4. Ontvangers

De gegevens die Locanza ontvangt en verwerkt worden beheerd via:

01. TypeForm

Alle webformulieren worden verwerkt via Typeform. Op het moment dat jij een webformulier invult worden deze gegevens opgeslagen in de hiervoor bestemde TypeForm services.

02. Argeweb

De e-mail servers van Locanza worden gehosted bij Argeweb. Op het moment dat jij via e-mail contact opneemt met Locanza, worden jouw e-mails opgeslagen op de servers van Hostway.

03. Mailchimp

Nieuwsbrieven worden verstuurd met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief worden jouw naam en e-mail adres toegevoegd aan de hiervoor bestemde lijst binnen MailChimp.

04. Google cloud platform

De Locanza app maakt gebruik van de Identificatie en Autorisatieservices van het Google cloud platform. Op het moment dat jij je registreert voor de Locanza app worden jouw e-mail adres en wachtwoord opgeslagen op de hiervoor bestemde Google cloud services.

05. Amazon webservices

Media die via de Locanza app wordt gecreëerd of gestreamed wordt opgeslagen en gedistribueerd via Amazon webservices.

5. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Locanza, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Verificatie van je identiteit

Jouw e-mailadres en wachtwoord worden voor onbepaalde tijd bewaard op Google cloud services. Je kunt namelijk zelf bepalen wanneer je wilt worden uitgeschreven als gebruiker van de app. Je kunt hiervoor een mail sturen met vermelding van je persoonlijke Locanza app code naar privacy@locanza.com.

02. Contact opnemen en registreren

Persoonlijke gegevens die jij via de webformulier(en) op de Locanza website verstuurd worden opgeslagen binnen de Typeform omgeving en verwijderd nadat we jou van een goede terugkoppeling hebben voorzien. Dit proces kan soms langer duren dan op voorhand is te voorzien. Daarom hanteert Locanza een standaard verwijdertermijn van zes maanden voor alle ontvangen webformulieren.

Persoonlijke gegevens die je via mail stuurt aan Locanza zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres -en KvK nummer worden verwijderd nadat we jou van een goede terugkoppeling hebben voorzien. Dit proces kan soms langer duren dan op voorhand is te voorzien. Daarom hanteert Locanza een standaard verwijdertermijn van zes maanden voor alle ontvangen e-mail.

03. Leveren van App functionaliteiten

Gegevens die jij opbouwt gedurende het gebruik van de Locanza app worden bewaard op Google cloud services. Na het verwijderen van jouw identiteit zijn deze gegevens anoniem en niet meer verbonden aan jouw persoonlijke identiteit c.q. e-mail adres.

04. Versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@locanza.com.

05. Het leveren van Multimedia

Media die jij als ondernemer via de Locanza app verstuurd wordt opgeslagen op Amazon web services. Voor een goede werking van de Locanza app is het noodzakelijk dat deze media voor onbepaalde tijd blijft opgeslagen zolang jij de app gebruikt. Bij het opzeggen van jouw account zijn jouw persoonlijke gegevens c.q. e-mail adres niet meer verbonden aan de opgeslagen media..

06. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

6. Beveiliging

Van jouw gegevens worden geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd binnen eerder genoemde software en systemen.

De persoonsgegevens die door Locanza of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via eerder genoemde software en systemen en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Locanza. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Locanza privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

7. Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Locanza vastgelegd en bewaard worden.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Locanza.

03. Recht op het indienen van een klacht:

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Locanza niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze website (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

04. Recht op overdracht:

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Locanza zijn opgeslagen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Locanza al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

05. Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens:

Wil jij niet dat Locanza jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens

06. Recht op wissen van gegevens:

Wil jij niet dat Locanza jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens

Gebruik maken van deze rechten kan via privacy@locanza.com onder vermelding van jouw persoonlijke Locanza app code. Je dient deze e-mail te sturen via het e-mail adres waarmee je inlogt op je Locanza account. Het streven is om binnen twee weken te reageren.

8. Plichten

Locanza verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Locanza via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig voor de verificatie van jouw identiteit bij het creëren van een nieuw

Locanza app account. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Locanza de betreffende dienst niet aanbieden.

Locanza behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Locanza dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Locanza te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via privacy@locanza.com.

© 2020 Locanza.com. Alle rechten voorbehouden.

Ondernemers